O nama

U 2018 evropskoj godini kulturne baštine uspostavljamo biznis model oživljavanja tradicionalnih zanata kao osnove za razvoj kreativnog preduzetništva mladih kroz projekat “Kreativna laboratorija”. Naša organizacija “Re:crafts klaster je podrška i putokaz školama kako da iskoriste postojeće potencijale za stvaranje modela razvoja koji će biti ne samo kreativni već i poslovni izazov i čiji je konačni cilj obezbeđenje zaposlenja mladih i povećanje prihoda u lokalnim sredinama.

Kreativna laboratorija je osnovana da bi Vas kontinuirano informisala, predlagala, koordinirala i realizovala projekte izmedju umetničkih/dizajnerskih škola i ostalih činilaca ekonomskog razvoja: kompanija, preduzetnika i lokalnih samouprava. Projekti koji se “slivaju” u Lab omogućavaju efikasan i kontinuiran ulazak grupaciji umetničkih škola u programe koje finansira EU: Erasmus+, Kreativna Evropa, Evropa za građane i građanke, kao i u sve raspoložive pozive za projektne predloge u Republici Srbiji, što je od nacionalnog interesa za razvoj kreativne ekonomije i pripreme za održivo društvo budućnosti.

Na web sajtu koji je pred tobom, možes da dobiješ informacije koje se odnose na profile obrazovanja u srednjim umetničkim i dizajnerskim školama u Srbiji, kao i o svim tekstilnim odeljenjima koja se nalaze u okviru drugih škola. Inovacija je što u svakom trenutku jednim klikom na poglavlje Pitaj dizajnera i pitaj projektnog menadžera možeš dobiti odgovor na tvoje pitanje iz oblasti dizajna i projektnog menadžmenta.

Vesna Rusić,
Direktorka klastera Re Crafts

Ministarstvo prosvete
Beograd
 
Projekat sufinansiraju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i sekretarijat za omladinu i sport grada Beograda.

Donator

  PITAJ