Kreativnalab 2017

Projekat “Kreativna Laboratorija 2017“ predstavlja praktičan rad devet studenata Visoke škole za IT na Novom Beogradu, njihovih profesora i tima Re Crafts klastera. Nakon odobrenog projekta od strane Ministarstva Prosvete, Nauke I tehnološkog razvoja Republike Srbije, krenuli smo u implemnentaciju projekta, i prvi korak je bio raspisivanje konkursa za studentsku praksu na visokoj školi za IT. Od 46 učesnika konkursa, odabrano je 9 studenata sa dva različita smera škole: multimedija i programiranje. Odabrani studenti su postali deo projektnog tima u periodu od januara 2017. pa sve do završetka projekta u junu 2017. Praksa studenata se sastojala od projektnih zadataka na terenu u 8 mapiranih i umreženih umetničkih i zanatskih škola, u kojima su snimili i fotografisali materijal, a montiranje snimljenog materijala su realizovali u specijalizovanim kabinetima Visoke škole za IT. Nakon toga postavili su web sajt www.kreativnalab.org.rs u rad. U toku trajanja projekta studenti su proveli preko 100 sati na radionicama, 74 sata efektivnog rada na terenu i prešli preko 1600 km obilazeći škole koje su u projektu.

Takodje, studenti su učestvovali u pripremi prezentacije i organizacije završne konferencije, koja se održala 25. maja 2017 na Visokoj školi za IT na Novom Beogradu, pa su tako stekli praksu i u organizacionim elementima projektnog menadzmenta. Članovi projektnog tima ispred Visoke škole za IT, projektnog partnera su bili : Direktor Visoke škole za IT, Prof Dr Bojan Ristić, zamenica Direktora, g. Svetlana Anđelić, profesori-koordinatori u radu sa studentima su : Marko Nikolić i Danijela Grujić.

Studenti su dobili potvrde o uspešno obavljenoj praksi, “praksa 100+”

 
 
 
 
 

Ministarstvo prosvete
  PITAJ