ŠTA JE KREATIVNA LABORATORIJA?

Ideja o studentskoj praksi i povezivanju kompanija sa srednjim stručnim školama u oblasti dizajna, zanatstva i tekstila , nastala je prilikom jedne od poseta Visokoj školi za IT tehnologije na Novom Beogradu. Direktor škole g. Bojan Ristić i ja smo napravili koncept projektnog predloga za umrežavanje škola u Beogradu, a kasnije kada je objavljen konkurs Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji se odnosio na doprinos organizacija civilnog društva procesu obrazovanja, u avgustu 2016, konceptom smo obuhvatili dodatno i 5 škola izvan Beograda, u gradovima Užice, Čačak, Sombor, Novi Pazar i Šabac. Tokom razgovora pokušali smo da pronađemo rešenje za problem odlaska izrazito talentovanih učenika srednjih stručnih škola, umetničkih, dizajnerskih i zanatskih, nakon mature na nesrodne fakultete i koji su razlozi koji dovode maturante na takav izbor. Da li je to: nedovoljna informisanost učenika i njihovih roditelja ili uticaj okoline ili nedovoljna i neadekvatna prezentacija programa srednjih stručnih škola ili nepovezanost sa fakultetima u zemlji i inostranstvu ili sve to zajedno. U praksi je sve češća situacija da se u istim školama zanatska odeljenja gase, a otvaraju nova uglavnom ekonomskog smera.

“Kreativna laboratorija 2018” umrežava jos sedam umetničkih, zanatskih i dizajnerskih škola u Srbiji sa ciljem njihove efikasnije pripreme za učešće u tri programa EU , kroz čije fondove je moguće obezbediti sredstva za mobilnost nastavnika i učenika, stručne prakse učenika i strateška partnerstva sa školama, institucijama i kompanijama u EU. To su programi: Evropa za građane i građanke, Kreativna Evropa i Erasmus plus.

Kroz ovaj razvojni projekat edukujemo mlade lidere u oblasti tradicionalnog zanatstva u Srbiji, uz stručno vođenje i mentorske programe, kako bi se konkretno uticalo na podizanje nivoa kompetencija koje su neophodne za rast i razvoj novih biznis modela nematerijalne kulturne baštine u našoj zemlji.

prof. Vesna Rusić
Autor projekta

Ministarstvo prosvete
Beograd
 
Projekat sufinansiraju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja republike Srbije i sekretarijat za omladinu i sport grada Beograda.

Donator

  PITAJ